Stihovi o proljeću

Visibaba je cvijece sto cvjeta u proljece.

U gaju i na livadi
procvijetalo je cvijeće
u staro gnijezdo moje kuće
lasta dolijeće
to je znak da stiže
proljeće.