Najgluplji stihovi

Volim kad me jedes,
skidas sve sa mene,
lagano me grickas,
lizes... tvoja milka.

Pojedi jedan komadic milke i vec si krava.

On: Volim te! Ona: Zašto? Ona iza je mnogo lepša od mene.
On se okrene, ali iza nema nikoga.
Ona: Da me voliš, ne bi se ni okrenuo.

Kada majmun leti majmun skače.

Jedan komadic i krava si!

Je sam li budala? Nisam. A ti jesil? Jesi.

Idu dva čavliča jedan prdne a drugi se zove tomica.

Idem ja u školu i stuo se zbi u mene.

Danas je teško biti glup jer je konkurenkcija preveika.